Ödül İçin Birkaç Söz

Son yıllarda büyük bir ekonomik kalkınmanın içerisinde bulunan Türkiye, atıl durumdaki birçok sektörün dirilmesine ve ihyasına ön ayak olmuştur.  Peyzaj ve süs bitkiciliği de bu dirilişi yaşayan sektörlerden biridir. Tüm eleştirilebilirliğine rağmen kentleşme ve özelde öncü inşaat sektörü; dünya standartlarında belediyecilik ve vizyon sahibi atılımlar, hobi durumundaki peyzaj ve süs bitkiciliği sektörünün dikkate değer çıkışında büyük pay sahibidir. Geçmişe oranla artan refah düzeyi, beraberinde devlet ve bireyin estetik/medeniyet tasavvuruna yeniden yönelmesi sonucunu getirmiştir. Öte yandan son iki yıldır sektörle doğrudan ilişkili olarak karşılaştığımız bazı kitlesel girişim ve talepler de düşüncelerimizi doğrular niteliktedir.


Yüksek bürokrasi nezdinde hak ettiği karşılığı bulamamış olan peyzaj ve süs bitkiciliğinin lokomotif konumdaki devletin yanında  yer edinebilmesinin yolu; iyi organize olmuş ve kurumsallaşmış bir sektör ve uygun bir ifade biçimidir. Bu ifade biçiminin şu anki aşaması için iki yılda bir verilecek olan Plant PSBD Ödülleri'dir diyebiliriz. Bu ödül hem sektör içi yarışma duygusuyla kalite standart ve kapasiteyi olumlu yönde etkileyecek, hem de devlet kanadında ciddi bir dikkat uyandıracaktır. Diğer türlü, salt üretim ve kar-büyüme odaklı oluşumlar ve onların talepleri, gereken karşılığı bulamayacaktır. Çünkü ekonomik, diplomatik, stratejik anlamda prestije önem veren bir devlet teşkilatı; karşısında da prestijli, en azında bu konuda gayret sarf eden bir teşkilat görmek isteyecektir.