PLANT ÖDÜLLERİ 2017-2018

1. AMAÇ

Ülkemiz bitkisel materyal üretiminde ve peyzaj mimarlığında çağdaş ve yenilikçi yaklaşımların, sosyal - kültürel boyutunun ve bunların kamu yararına kullanımının önemi ile Peyzaj Mimarlığı faaliyetleri ve peyzaja konu olan üretim olanaklarının tanıtılması, özendirilmesi, kalite ve sürekliliğin teşvik edilmesi, ihracatın artırılması, kamuoyunun gündeminde bulundurulması ve mesleki gelişimin desteklenmesi amacıyla Plant Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Dergisi tarafından iki yılda bir düzenlenen bir ödül organizasyonudur.

Ödül genel olarak: ülkemizde Peyzaj Mimarlığı tasarım, planlama ve uygulamaları ile Süs bitkiciliği başta olmak üzere diğer yan sektörlerde çağdaş ve yenilikçi yaklaşımları ekonomiye ve sektöre kazandırmak, "Peyzaj Mimarlığı" disiplinine katkıyı özendirmek ve farkındalık oluşturmak, seçilecek kişi ve/veya kuruluşları kamuoyu gündemine getirmek ve onure etmek amaçlarını taşımaktadır.

 

2. KAPSAM

2019 Şubat ayı içerisinde tören düzenlenerek yarışmaya başvuran yarışmacılar arasından seçilen üreticilere, kamusal ve özel alandaki uygulamacılar ile uygulanmış proje dallarında ödül verilecektir.

 

3. ÖDÜLLER

Ödüller "Bitki Üretimi" "Peyzaj Uygulamaları" "Peyzaj Donatıları ve Yapısal Elemanlar" ve "Kamusal Alan Düzenlemeleri" olmak üzere dört ana başlık altında verilecektir. Ödül kategorilerinin tam listesi aşağıdaki gibidir.

 

3.1. BİTKİ ÜRETİMİ KATEGORİSİ

                   

3.1.1 İNOVASYON ÖDÜLÜ

Bitki üretimi alanında teknolojik altyapı (Biyogenetik, doku kültürü vb.)  ve akıllı sistemler yatırımı yaparak yeni veya ıslah edilmiş ürün üretimi yapan, yeni fikirler oluşturan, emek ve beceri gerektiren yaratıcı fikirleri ticarileştirerek ülke ekonomisine katkı sağlayan, yeni pazarlama yöntemleri ile sürdürülebilir büyüme ve artan iş olanakları için etkin politikalar belirleyen kurum, kuruluşlar ile tüzel kişiliklere verilecektir.

 

3.1.2 ÖNCÜLÜK ÖDÜLÜ

Sektörel gelişim konusunda yatırımları ve faaliyetleri sonucu bilimsel ve uluslararası normların ülkemizde kullanılmasını, sektörün profesyonelleşmesini, ürettiği ürünün ticari bir değerinin olmasını ve ülke ekonomisine artı bir değer katmasını sağlayan kurum, kuruluşlar ile tüzel ve özel kişiliklere verilecektir.

 

3.1.3 İHRACAT ÖDÜLÜ

 

Bu ödül Orta Anadolu İhracatçılar Birliği'nin resmi kayıtlarına göre Tüzel Kişiliklere verilecektir. Verilerde ismi yer alsa dahi yarışmaya başvurmayan Tüzel Kişiliklere ödül verilmeyecektir.

 

3.1.4 FİDE ÜRETİM ÖDÜLÜ

Yaptığı fide (tohumculuk yasasında yer alan tanımı ile) üretimi ile sektörün ihtiyacına cevap veren, üretiminde ve satışında uluslararası standart (kullanılan üretim toprağı, varsa saksısı, etiketi, bitki yetiştirme tekniği, makine parkı, kullandığı bitki besinleri vs.) ve yöntemleri kullanan, SÜSBİR üyesi olan veya Bitki Yetiştirme Ruhsatı olan kurum-kuruluş ve tüzel kişiliklere verilecektir.

 

3.1.5 MEVSİMLİK BİTKİ ÜRETİM ÖDÜLÜ

Yaptığı mevsimlik çiçek üretimi ile sektörün ihtiyacına cevap veren, üretiminde ve satışında uluslararası standart (kullanılan üretim toprağı, varsa saksısı, etiketi, bitki yetiştirme tekniği, makine parkı, kullandığı bitki besinleri vs.) ve yöntemleri kullanan, SÜSBİR üyesi olan veya Bitki Yetiştirme Ruhsatı olan  kurum-kuruluş ve tüzel kişiliklere verilecektir.

 

3.1.6 ÇALI GRUBU BİTKİ ÜRETİM ÖDÜLÜ

Yaptığı çalı grubu bitki üretimi ile sektörün ihtiyacına cevap veren, üretiminde ve satışında uluslararası standart (kullanılan üretim toprağı, varsa saksısı, etiketi, bitki yetiştirme tekniği, makine parkı, kullandığı bitki besinleri vs.) ve yöntemleri kullanan, SÜSBİR üyesi olan veya Bitki Yetiştirme Ruhsatı olan  kurum-kuruluş ve tüzel kişiliklere verilecektir.

 

3.1.7 AĞAÇ GRUBU BİTKİ ÜRETİM ÖDÜLÜ

Yaptığı ağaç grubu bitki üretimi ile sektörün ihtiyacına cevap veren, üretiminde ve satışında uluslararası standart (kullanılan üretim toprağı, varsa saksısı, etiketi, bitki yetiştirme tekniği, makine parkı, kullandığı bitki besinleri vs.) ve yöntemleri kullanan, SÜSBİR üyesi olan veya Bitki Yetiştirme Ruhsatı olan kurum-kuruluş ve tüzel kişiliklere verilecektir.

 

3.1.8 İÇ MEKAN VE TROPİK SAKSILI BİTKİ ÜRETİMİ ÖDÜLÜ

Yaptığı iç mekân ve tropik saksılı bitki üretimi ile sektörün ihtiyacına cevap veren, üretiminde ve satışında uluslararası standart (kullanılan üretim toprağı, varsa saksısı, etiketi, bitki yetiştirme tekniği, makine parkı, kullandığı bitki besinleri vs.) ve yöntemleri kullanan, SÜSBİR üyesi olan veya Bitki Yetiştirme Ruhsatı olan kurum-kuruluş ve tüzel kişiliklere verilecektir.

 

3.1.9 SOĞANLI BİTKİLER ÜRETİM ÖDÜLÜ

Yaptığı soğanlı bitki üretimi ile sektörün ihtiyacına cevap veren, üretiminde ve satışında uluslararası standart (kullanılan üretim toprağı, varsa saksısı, etiketi, bitki yetiştirme tekniği, makine parkı, kullandığı bitki besinleri vs.) ve yöntemleri kullanan, SÜSBİR üyesi olan veya Bitki Yetiştirme Ruhsatı olan kurum-kuruluş ve tüzel kişiliklere verilecektir.

 

3.1.10 PERENNIAL BİTKİLER ÜRETİM ÖDÜLÜ

Yaptığı çok yıllık bitki üretimi (çiçekli bitkiler, sazlar, gramineler, sulak alan bitkileri vb.) ile sektörün ihtiyacına cevap veren, üretiminde ve satışında uluslararası standart (kullanılan üretim toprağı, varsa saksısı, etiketi, bitki yetiştirme tekniği, makine parkı, kullandığı bitki besinleri vs.) ve yöntemleri kullanan, SÜSBİR üyesi olan veya Bitki Yetiştirme Ruhsatı olan kurum-kuruluş ve tüzel kişiliklere verilecektir.

 

3.1.11 KAKTÜS VE SUKKULENT BİTKİLER ÜRETİM ÖDÜLÜ

Yaptığı kaktüs ve sukkulent bitki üretimi ile sektörün ihtiyacına cevap veren, üretiminde ve satışında uluslararası standart (kullanılan üretim toprağı, varsa saksısı, etiketi, bitki yetiştirme tekniği, makine parkı, kullandığı bitki besinleri vs.) ve yöntemleri kullanan, SÜSBİR üyesi olan veya Bitki Yetiştirme Ruhsatı olan kurum-kuruluş ve tüzel kişiliklere verilecektir.

 

3.1.12 RULO ÇİM ÜRETİM ÖDÜLÜ

Yaptığı rulo çim üretimi ile sektörün ihtiyacına cevap veren, üretiminde ve satışında uluslararası standart (kullanılan üretim toprağı, varsa saksısı, etiketi, bitki yetiştirme tekniği, makine parkı, kullandığı bitki besinleri vs.) ve yöntemleri kullanan, SÜSBİR üyesi olan veya Bitki Yetiştirme Ruhsatı olan kurum-kuruluş ve tüzel kişiliklere verilecektir.

 

3.2. PEYZAJ UYGULAMALARI KATEGORİSİ

 

3.2.1 KARMA UYGULAMALAR ÖDÜLÜ

Son beş yıl içerisinde uygulanmış ve bitmiş, konut, ticaret, alışveriş merkezi ve turizm vb. kullanımlarından en az ikisini aynı anda içerisinde bulundurması; sürdürülebilirlik, çevreye ve ekolojik hayatın devamlılığı esasına dayalı olması koşuluyla proje uygulayıcılarına verilecektir.

 

3.2.2 KONUT UYGULAMALARI ÖDÜLÜ

Son beş yıl içerisinde uygulanmış ve bitmiş, kullanım amacı salt konut (villa bahçeleri tekil apartmanlar ve toplu konutlar dahil)  olması, sürdürülebilirlik, çevreye duyarlı ve ekolojik hayatın devamlılığı esasına dayalı olması koşuluyla proje uygulayıcılarına verilecektir. (Bu dalda en az iki ödül verilecektir.)

 

3.2.3 TEMATİK VE YENİLİKÇİ UYGULAMALAR ÖDÜLÜ

Son beş yıl içerisinde uygulanmış ve bitmiş, biyolojik gölet, çatı bahçeleri, dikey bahçeler vb. gibi kullanım amacı itibari ile bir tema içeren, insanlar için ilgi çekici olması; sürdürülebilirlik, çevreye duyarlı ve ekolojik hayatın devamlılığı esasına dayalı olması koşuluyla proje uygulayıcılarına verilecektir. (Uygulanmış projenin işveren memnuniyet belgesi ile birlikte sunulması zorunludur.)

 

3.2.4 TURİZM UYGULAMALARI ÖDÜLÜ

Son beş yıl içerisinde uygulanmış ve bitmiş, kullanım amacı itibari ile bir turistik tesisi olması; sürdürülebilirlik, çevreye duyarlı ve ekolojik hayatın devamlılığı esasına dayalı olması koşuluyla proje uygulayıcılarına verilecektir.

 

3.2.5 YURTDIŞI UYGULAMALAR ÖDÜLÜ

Son beş yıl içerisinde uygulanmış ve bitmiş, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında yapılmış, insanlar için ilgi çekici olması; sürdürülebilirlik, çevreye duyarlı ve ekolojik hayatın devamlılığı esasına dayalı olması koşuluyla proje uygulayıcılarına verilecektir.

 

3.3. PEYZAJ DONATILARI YAPISAL ELEMANLAR KATEGORİSİ

 

3.3.1 İNOVASYON ÖDÜLÜ

Peyzaj donatıları ve yapısal elemanları alanında teknolojik altyapı yatırımı yaparak yeni veya değiştirilmiş ürün üretimi yapan, yeni fikirler oluşturan, emek ve beceri gerektiren yaratıcı fikirleri ticarileştirerek ülke ekonomisine katkı sağlayan, yeni pazarlama yöntemleri ile sürdürülebilir büyüme ve artan iş olanakları için etkin politikalar belirleyen kurum, kuruluşlar ile tüzel kişiliklere verilecektir.

 

3.3.2 ÖNCÜLÜK ÖDÜLÜ

Peyzaj donatıları ve yapısal elemanları alanında yatırımları ve faaliyetleri sonucu bilimsel ve uluslararası normların ülkemizde kullanılmasını, sektörün profesyonelleşmesini, ürettiği ürünün ticari bir değerinin olmasını ve ülke ekonomisine artı bir değer katmasını sağlayan ilk veya öncü kurum, kuruluşlar ile tüzel ve özel kişiliklere verilecektir.

 

3.3.3 İHRACAT ÖDÜLÜ

İlgili resmi kurum-kuruluşlardan alınan ihracat yaptığına dair belge ve son iki yıla ait ihracata dayalı fatura ve varsa yurtdışı ürün uygulama görselleri ile başvurulacaktır. Verilerde ismi yer alsa dahi yarışmaya başvurmayan Tüzel Kişiliklere ödül verilmeyecektir.

 

3.3.4 ÇOCUK OYUN EKİPMALARI ÖDÜLÜ

Çocuk oyun alanı kapsamında çocukların ruhsal ve fiziksel gelişimlerini destekleyen, yenilikçi, fonksiyonel ve estetik olarak kurgulanmış, tasarım bütünlüğü olan, çevreci ve sürdürülebilir çocuk oyun grupları alanında tasarlanmış, planlanmış ve uygulanmış olan ürünlerin her türlü detay çizim, görsel, malzeme bilgisi, varsa patent ve tasarım tescili ile uygulama alanlarının bildirilmesi koşuluyla çocuk oyun alanları üreticilerine verilecektir.

 

3.3.5 KENT MOBİLYALARI ÖDÜLÜ

Kentsel kullanıma yönelik (yönlendirme, bilgilendirme, üst örtü, çeşme vb.) yenilikçi, fonksiyonel ve estetik olarak kurgulanmış, tasarım bütünlüğü olan, çevreci ve sürdürülebilir kent mobilyaları alanında tasarlanmış, planlanmış ve uygulanmış olan ürünlerin her türlü detay çizim, görsel, malzeme bilgisi, varsa patent ve tasarım tescili ile uygulama alanlarının bildirilmesi koşuluyla kent mobilyası üreticilerine verilecektir.

 

3.1.6 YAPISAL PEYZAJ ELEMANLARI ÖDÜLÜ

Yapısal Peyzaj Uygulamalarına yönelik yenilikçi, fonksiyonel ve estetik olarak kurgulanmış, bulunduğu yörenin ekolojik ve coğrafi yapısına uygun, tasarım bütünlüğü olan, çevreci ve sürdürülebilir yapısal peyzaj alanında tasarlanmış, planlanmış ve uygulanmış olan ürünlerin her türlü detay çizim, görsel, malzeme bilgisi, varsa patent ve tasarım tescili ile uygulama alanlarının bildirilmesi koşuluyla yapısal peyzaj elamanları üreticilerine ve uygulayıcılarına verilecektir.

 

3.4. KAMUSAL ALAN ÖDÜLLERİ

 

3.4.1. UYGULANMIŞ KAMUSAL ALAN PROJE ÖDÜLLERİ

 

3.4.1.1 CADDE, SOKAK VE MEYDAN UYGULAMALARI ÖDÜLÜ

Son beş yıl içerisinde uygulanmış ve bitmiş, kullanım amacı itibariyle cadde, sokak veya meydan içeren sürdürülebilirlik, çevreye duyarlı ve ekolojik hayatın devamlılığı esasına dayalı olması koşuluyla proje uygulayıcılarına verilecektir.

 

3.4.1.2 PARK VE REKREASYON ALANLARI UYGULAMALARI ÖDÜLÜ

Son beş yıl içerisinde uygulanmış ve bitmiş, kullanım amacı itibariyle park düzenlemeleri ve rekreasyon çalışmaları içeren sürdürülebilirlik, çevreye duyarlı ve ekolojik hayatın devamlılığı esasına dayalı olması koşuluyla proje uygulayıcılarına verilecektir.

 

3.4.1.3 KAMPÜS UYGULAMALARI ÖDÜLÜ

Son beş yıl içerisinde uygulanmış ve bitmiş, kullanım amacı itibariyle kampüs içeren sürdürülebilirlik, çevreye duyarlı ve ekolojik hayatın devamlılığı esasına dayalı olması koşuluyla proje uygulayıcılarına verilecektir.

 

3.4.2. KAMU TARAFINDAN UYGULANAN PROJE ÖDÜLLERİ

Kamu kurumları (belediyeler, merkezi idareler vb.) tarafından ihale edilmiş, son beş yıl içerisinde uygulanmış ve bitmiş olmak koşuluyla ilgili idarelere verilecektir. (Bu dalda ödül kısıtlaması yoktur.)

 

4. KURULLAR

 

SEÇİCİ KURUL

 

Seçici kurul 12 kişiden oluşmaktadır. Bunlar:

 

1-    Ahmet Cengiz Yıldızcı, Prof. Dr. (JÜRİ BAŞKANI)

2-    Hayriye Eşbah Tuncay, Prof. Dr. (İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ)

3-    Oğuz Yılmaz, Prof. Dr. (ANKARA ÜNİVERSİTESİ)

4-    Veli Ortaçeşme, Prof. Dr. (AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ)

5-    Cengiz Acar, Prof. Dr. (KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ)

6-    Aslı Güneş, Doç. Dr. (İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ)

7-    Barış Ekmekçi, Peyzaj Mimarları Odası Genel Merkez YK Üyesi

8-    Mustafa Bilgin (SÜSBİR YK Üyesi)

9-    Mehmet Mengü, Peyzaj Mimarları Odası İstanbul Şubesi YK Üyesi

10- Selami Doğancı, Peyzaj Mimarı SASBÜD Denetim Kurulu Üyesi

11- Hüseyin Remzi Adıyaman, Plant PSBD İmtiyaz Sahibi

12- Mücahiddin Şentürk, Plant PSBD Dergisi

 

DANIŞMA KURULU

 

1-    Yeşim Yalçın Mendi, Prof. Dr. (ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ)

2-    Murat Ermeydan, Peyzaj Mimarları Odası İstanbul Şube Başkanı

3-    Necla Yörüklü, Peyzaj Mimarları Odası Bursa Şube Başkanı

4-    Zübeyde Özkan Öztun, Peyzaj Mimarları Odası Antalya Şube YK Üyesi

5-    Yahya Kızılaslan, Peyzaj Mimarları Odası Trabzon Şube YK Üyesi

6-    Haluk Gürpınar, Üretici Mimar (Üretici)

7-    Hasan Öztürk, (Üretici)

 

5. ÖDÜL TAKVİMİ

 

1-    Başvuru Kabullerinin Başlaması: 10 Aralık 2018

2-    Son Başvuru Tarihi: 5 Şubat 2019

3-    Seçici Kurul Değerlendirme Toplantısı: 9-10 Şubat 2019

 

6. KATILIM KOŞULLARI

 

6.1. Yarışmaya Bitkisel üretim dalında Süs-Bir Üyesi veya Bitki Yetiştirme Ruhsatına sahip tüm üreticiler ile Peyzaj Uygulama, Peyzaj Donatı ve Yapısal Elemanları, Kamusal Alan Uygulamaları Kategorilerinde İlgili Meslek Odası Üyelerinin yanı sıra: Şartnamede yer alan ilgili kriterlere ve şartname genel ruhuna aykırı olmamak koşuluyla, ilgili kamu kuruluşları, kurumlar, şirketler ve araştırmacılar bireysel veya ekip olarak katılabilir.

 

6.2. Yarışmaya katılan projelerin ve içeriğinin daha nitelikli olması için her başvuru için 600 TL yarışma komitesi tarafından belirlenen Vakıfbank TR60 0001 5001 5800 7308 2335 84 no'lu hesabına yatırılarak Ödemenin dekontu ve Katılımcı Formu tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.

 

6.3. Üretici kategorisinde başvuru yapanların; üretim alanlarının büyüklüklerini, üretim türü ve miktarları, varsa açık ve kapalı alan bilgileri ve işletmelerine özel belirtmek istedikleri bilgileri belgeleyerek sunmaları gerekmektedir.

 

6.4. Uygulanmış Proje dalında ödüle katılabilmek için, müellif(ler)in Peyzaj Mimarları

Odası üyesi veya 1989'dan önce mezun olmuş Orman Yüksek Mühendisi olması zorunludur. Şirket ya da kurum adına katılan çalışmalarda ise peyzaj mimarının, şirketin %51 hissedarı ve imza yetkilisi olması esastır. Ayrıca projede çalışan peyzaj mimar(lar)ın isminin belirtilmesi zorunludur. Katılımcılar, her kategori için ayrı ayrı ve istedikleri sayıda katılabilirler. Her katılım, en az 1 (bir) adet A0 (1189 x 841mm) sunuş paftası olacak ve fotoblok benzeri sert yüzey üzerine yapıştırılacaktır. Paftanın üzerinde şartnamenin ekinde bulunan proje sunum şablonuna uygun Kategori ve Rumuz bilgileri yer almalıdır. Sunum Paftası üzerinde özel veya tüzel kişilere yönelik herhangi bir bilgi bulunmamalıdır.  Pafta ile birlikte üzerinde kategori ve rumuz yazılı kapalı zarf içerisinde şartnamenin ekinde bulunan proje künyesi sunulmalıdır.

 

6.5. Uygulanmış Proje dalı dışındaki kategorilere başvuracak olan özel ya da tüzel kişilerin başvuru şekli şartname amaç ve ruhuna aykırı olmamak ve ödül takvimi işleyişini engellememek kaydıyla genel olarak serbesttir.  (Şirket içi envanterler, Ar-Ge raporları, yüksek çözünürlüklü fotoğraf çıktıları (ayrıca CD ortamında)) ve video kayıtları, ender ürünlerden 7 adet numune vs.) Ayrıca Seçici Kurul gerekli gördüğü hallerde katılımcılara ait kurumsal tesisleri incelemek için bir ya da birkaç kurul üyesini görevlendirebilir.

 

6.6. Ödüle katılacak eserler, teslim edildikten sonra geri çekilemez; teslim edilen çalışmaların yurt içi sergilerde ve kataloglarda yayımlanması kabul edilmiş sayılır. Bunlarla ilgili telif ücreti ödenmez.

 

6.7. Her türlü sorular için info@plantodulleri.com adresine 31 Ocak 2019 tarihine kadar yazılı başvuru yapılabilecektir.

 

7. TESLİM

Katılımcıların, sunumlarını 10 Aralık 2018 tarihinden başlamak kaydıyla; elden veya kargo ile 5 Şubat 2019 tarihi mesai bitimine kadar "PLANT ÖDÜLLERİ Papuççular Mahallesi, Değirmenhan 547 Sokak, Abdülkadir Güler İş Merkezi No:19/23, Adapazarı/Sakarya" adresine ulaştırmış olmaları gerekmektedir. Kargo gönderi ücretleri ve kargoda meydana gelebilecek gecikmelerden katılımcılar sorumludur. Bu tarihten sonraki katılımlar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

 

8. ÖDÜL TÖRENİ

2019 Şubat ayı içerisinde İstanbul'da ödül töreni düzenlenecek; yer, tarih ve törene ilişkin diğer bilgiler daha sonra ilan edilecektir. Ödül kazanan kişi, kurum veya kuruluşlar ödül töreniyle eş zamanlı açıklanacak olup, tören öncesinde haricen bir açıklama yapılmayacaktır.

 

 

NOT: TÜM KATILIMCILARA 2 KİŞİLİK ÖDÜL GECESİ DAVETİYESİ VERİLECEKTİR.